• Sečene su na dimenzije 60x40 cm, sa debljinom od 2 cm. Imaju moderan izgled i koriste se za oblaganje zidova, stubova, ograda i drugih površina.