• Zbog svoje strukture i čvrstine veoma je zahvalan za podne obloge, prvenstveno pri uređenju ekseterijera, odnosno terasa i dvorišne arhitekture.